Audit statutar/financiar

Audit statutar/financiar

Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate 

Auditul  statutar/financiar reprezintă  activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu Standardele de audit, armonizate cu Standardele internaţionale de audit şi adoptate de  Camera Auditorilor Financiari din România.

Prin procedurile sale, auditorul exprimă opinia asupra situatiilor financiare și confirmă dacă acestea cuprind informații corecte și dacă aceste informații sunt în conformitate cu realitatea. Considerăm că în anii de activitate am reușit să obținem experiența și expertiza necesară pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților noștri.

Principalele beneficii ale unei misiuni de audit financiar sunt următoarele:

  • Un audit oferă încredere și credibilitate situațiilor financiare, astfel încât părțile interesate să înțeleagă pe deplin semnificația cifrelor incluse în cadrul acestora. De asemenea, acest nivel de încredere permite pe viitor luarea de către părțile implicate a unor decizii informate cu privire la performanța societății.
  • Identificarea deficiențelor atât de natură financiară cât și de natură operațională ce pot afecta corectitudinea informațiilor financiare, precum și propunerea de măsuri corective pentru diminuarea efectului acestora;
  • Alinierea la cerințele legale cu privire la auditarea situațiilor financiare.

Audit statutar/financiar

În România, dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar se acordă de către Camera Auditorilor Financiari.

Auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari, pot desfășura, în baza articolului 3 din OUG nr. 75 din 1999, cu modificările și completările ulterioare, următoarele activități economico-financiare, în exercitarea independentă a profesiei:

    • audit financiar;

    • audit intern;

    • consultanță financiar-contabilă și fiscală;

    • asigurarea managementului financiar-contabil;

    • pregătire profesională de specialitate în domeniu;

    • expertiză contabilă;

    • evaluare;

    • reorganizare judiciară și lichidare.

Auditorii financiari pot desfășura activitățile economico-financiare de mai sus numai cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activitățile respective, după caz, și a principiului independenței.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.